theme

صدف

اندازه ها:
محصول اندازه(سانتیمتر)
ارتفاع180 180x180 180x240
ارتفاع200 180x200 200x240
سری ساتن ارتفاع 200 180x200 200x240

پرده حمام مریم

  • پارچه های ضد آب هواگذر با قابلیت شستشو و اطوکشی
  • پرده های پارچه ای حمام که تحت لیسانس شرکت های معتبر اروپائی تولید شده اند ، با توجه به اینکه ضد آب می باشند ولی اجازه عبور هوا را از خود فراهم کرده و از تجمع بخار در بخشی از حمام جلوگیری میکنند
  • این محصول با ماشین لباسشوئی شسته شده و براحتی اطوکشی می شود